IBC SOLAR – Om företaget

Allt för solelanläggningar sedan 1982

En systemleverantör för framtidens energi

Med många års erfarenhet och tradition

IBC SOLAR i siffror

 • Företag med en tradition som sträcker sig över 40 år sedan 1982
 • Mer än 6 GW total installerad kapacitet
 • Solenergi för över 3 miljoner människor årligen
 • Cirka 400 anställda över hela världen
 • Fler än 2 000 partners över hela världen

 

Lär dig mer om IBC SOLAR.

Sedan starten 1982 har IBC SOLAR blivit den ledande leverantören av solcells- och energilösningar – med en installerad kapacitet på över 6 gigawatt, sju internationella dotterbolag och projekt över hela världen.

Verksamhetsområdet sträcker sig från solkraftsparker som försörjer elnätet och egenförbrukningssystem för företag och privatbostäder till solcellssystem utanför elnätet och lokala lagringssystem.

Vi är en av pionjärerna inom den förnybara energibranschen och har bidragit till utvecklingen av solenergi som ett verkligt alternativ till konventionell energiproduktion.

Vi är fortfarande ett familjeföretag till 100 % och är stolta över vår finansiella stabilitet och vårt pålitliga partnerskap. I över 40 år har vi försett våra kunder med kompletta solenergilösningar – tillförlitliga, levererade i tid och med avkastning över genomsnittet.

Läs mer om våra internationella verksamhetsorter.

IBC SOLARs uppdragsbeskrivning

Vår vision

Vi skapar självförsörjande energi och noll utsläpp genom att ge enkel tillgång till solens oändliga energi – för en värld värd att leva i.

Vår målsättning

 • Vi är drivkraften bakom att utnyttja solens energi.
 • Vi förenklar komplexa system och utvecklar innovativa energilösningar som är skräddarsydda efter kundernas behov.
 • Tillsammans med våra partners ger vi nuvarande och framtida generationer tillförlitlig tillgång till förnybar energi.
 • Med vår kunskap och erfarenhet kan vi reagera snabbt och agilt på dynamiska marknader.
 • På så sätt påskyndar vi förändringen mot en hållbar livsstil.

Vår vision

 • Etik/moral
  Respekt för människa, miljö och natur – utan undantag
 • Ärlighet
  Behandla alla med uppriktighet och integritet
 • Kvalitet och säkerhet
  Människan och miljön, produkten och dess fördelar – uppnå optimala resultat tillsammans
 • Ansvar
  Ansvar för miljön och nöjda medarbetare och kunder
 • Mänskligheten
  Sociala och företagsengagemang lönar sig
 • Spetskompetens
  Göra extraordinära ansträngningar för att bli ett enastående företag
 • Konsekvens
  Vårt löfte är att agera på ett konsekvent och hållbart sätt

 

Vill du veta mer om våra värderingar?

Här hittar du dokumentet om vår företagspolicy (pdf).

Här hittar du vår ”Uppförandekod” (pdf).

Koncernledning med kunskap och erfarenhet

Erfarenhet och vilja genomsyrar hela IBC SOLAR's koncernledning. En vilja att förverkliga solelen som en viktig del i omställningen till förnybar energiproduktion.

Dr. Dirk Haft (CEO) Lars Degendorfer (CFO) Stefan Horstmann (COO) Patrik Danz (CSO) Udo Möhrstedt (Grundare)

Dr. Dirk Haft

Dr. Dirk Haft är CEO för IBC SOLAR AG:s styrelse sedan januari 2024. Han har varit medlem i bolagets styrelse sedan 2018. Han är doktorand i fysik med inriktning på nanofysik och kvantfysik och har många års erfarenhet inom chipindustrin och maskinteknik. Han har haft olika styrelseuppdrag och har grundat egna företag. Som ett resultat av detta kommer han att ge strategiska impulser när det gäller innovativ teknik, nya affärsmodeller och digital omvandling. På IBC SOLAR AG ansvarar dr Dirk Haft för vidareutvecklingen av företagsstrategin samt avdelningarna Merger & Acquisitions, Innovation och Product Management. Som en del av sin roll kommer han att bidra avsevärt till att ännu närmare integrera de olika affärssegmenten i IBC SOLAR Group och optimera den integrerade förvaltningen.

Lars Degendorfer

Lars Degendorfer har varit CFO för IBC SOLAR AG sedan 2018 och sitter i ledningsgruppen sedan augusti 2019. Han är en erfaren affärsekonom med fokus på finans, bank och investering. Han har många års erfarenhet av ledande befattningar inom olika industriföretag. En röd tråd har alltid varit internationell finansiering. Hos IBC SOLAR AG ansvarar Lars Degendorfer för redovisning, kontroll, administration och företagsekonomi samt för samordning och koordinering av hela IBC SOLAR-gruppen.

Stefan Horstmann

Stefan Horstmann är COO och har varit med i ledningsgruppen för IBC SOLAR AG sedan juni 2020. Han är utbildad ingenjör med många års erfarenhet av ledande befattningar på internationell nivå inom strategisk och operativ hantering av såväl logistik som inom IT. Fokus för de IT-relaterade aktiviteterna inom sektorn för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering var på ERP-programvara, processdesign, organisationsutveckling och projektledning.

Hos IBC SOLAR AG ansvarar Stefan Horstmann för logistik, inköp, kvalitetssäkring, produktledning, IT, processer och organisation. I sin roll som COO bidrar han till det interna arbetet av dessa affärsområden inom IBC SOLAR AG och fortsätter att positionera dem för de nationella och internationella solelmarknaderna på ett målinriktat och framgångsrikt sätt.

 

Patrik Danz

Patrik Danz ingår i styrelsen för IBC SOLAR AG som CSO (säljchef) sedan 2021. Han är utbildad ingenjör inom elektroteknik och ekonomi har många års internationell erfarenhet av ledande befattningar inom belysningsteknikindustrin. Han har haft ett genomgående fokus på försäljning och marknadsföring, produktledning, FoU och kvalitet.

På IBC SOLAR AG är han ansvarig för företagets nationella och internationella försäljnings- och projektenheter samt marknadsförings- och teknisk försäljningsavdelning. I sin roll som CSO är Patrik Danz också ansvarig för samordningen av dessa områden inom IBC SOLAR Group och bidrar till att göra försäljningsenheterna på alla nivåer ännu mer fokuserade.

Udo Möhrstedt

Fysikern Udo Möhrstedt har varit engagerad i utvecklingen och utbyggnaden av solceller i över 40 år. Som en av pionjärerna inom solenergibranschen grundade han 1982 ett ingenjörskontor som IBC SOLAR AG utgick ifrån.

Udo Möhrstedt är väl förankrad i branschen: 1986 grundade han PV-symposiet i Bad Staffelstein på Banz Abbey. Han representerade den tyska solcellsindustrins intressen som styrelseledamot och styrelsetalesman för den tyska solcellsindustriföreningen i sex år från 1996. Han stödde sammanslagningen av branschförbunden för solenergi och solenergi till "BSI – German Solar Industry Federation".

Udo Möhrstedt har fått flera utmärkelser för sitt engagemang – bland annat "Bayerska miljömedaljen". Han tilldelades utmärkelsen "Årets entreprenör" av Ernst & Young 2009 och 2012 fick Udo Möhrstedt det federala meritkorset 2012 för sitt långsiktiga och entreprenörsmässiga engagemang.