Företagsinformation

Tack för ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

Information om IBC SOLAR

Denna webbplats drivs av IBC SOLAR, som juridiskt representeras av Dr Dirk Haft (CEO), Lars Degendorfer (CFO), Stefan Horstmann (COO) och Patrik Danz (CSO).

Styrelseordförande: Udo Möhrstedt

Handelsregister: tingsrätten i Coburg, registreringsdomstol HRB3261

Momsnummer: DE243867923

 

Integritetsskydd
När du använder våra tjänster kan du bli ombedd att lämna personuppgifter. Det är frivilligt att svara på dessa förfrågningar. Personuppgifter som lämnas till oss lagras och används i enlighet med tysk lag.
Personuppgifter som samlas in inom ramen för IBC SOLARs webbplats används för att behandla dina förfrågningar. 


Upphovsrätt

© Copyright IBC SOLAR, Bad Staffelstein (Tyskland). Eftertryck förbjudet. Texter, bilder, grafik och deras arrangemang på IBC SOLARs webbplats omfattas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. 
Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part. Vi vill påpeka att vår webbplats kan innehålla bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt. 

Garanti och ansvar
Informationen på dessa webbplatser tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive (men inte begränsat till) underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i tredje parts rättigheter. Även om den tillhandahållna informationen anses vara korrekt kan den innehålla fel eller felaktigheter. IBC SOLAR ska under inga omständigheter hållas ansvarigt gentemot någon person för några särskilda, indirekta eller följdskador i samband med detta material, såvida de inte orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

IBC SOLAR ansvarar inte för innehållet på webbplatser som drivs av tredje part och frånsäger sig därför allt ansvar för länkar från denna webbplats till andra webbplatser.

Direktiv för arbetsmiljö på byggarbetsplats

Allmänna inköpsvillkor (GTP)
Företagets allmänna villkor och bestämmelser

Ansvarig för innehållet:

IBC SOLAR AG
Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein
Tyskland

Telefon: +49 95 73–92 24–0
Fax: +49 95 73–92 24–111
Webbplats: www.ibc-solar.com