Almedalen: Hur blir solceller en självklarhet på våra byggnader?

På Almedalens mest programspäckade dag fylldes salen med solcellsintresserade upp till bredden. Det är tydligt att solel är hett.

Under seminariet “Snyggt och energismart – hur blir solceller en självklarhet på våra byggnader?” diskuterades det bland annat om färgade solceller, solcellsteknikens förutsättningar och de aktuella trenderna inom området byggnadsintegrerade solceller, BIPV.

Det totala värdet av solceller kan vara svårt att sätta en siffra på. Miljönyttan och energibesparingen är bara en del. David Larsson berättade att de byggnandsintegrerade solcellerna på Frodeparken i Uppsala kostade en procent av den totala kostnaden. Men byggnaden har framförallt fått en grön identitet.

Britta Blaxhult från Einar Mattson berättade om kvartetet Taklampan som bland annat fått årets solenenergipris hedersomnämnande och pratade om vikten av att få med sig solelinstallatören tidigt i projekten. Numera utreder Einar Mattson också alltid solceller vid renoveringar.

Skandia Fastigheter har tidigare haft Sveriges största takanläggning men i solelbranschen slås rekorden ofta. Solelanläggningen på Väla köpcentrum är åtminstone fortfarande Helsingborgs största. Lars Pellmark har varit drivande för solceller i bolaget under en lång tid. Internt har de tecknat ner sina erfarenheter i en anvisning för upphandling. Han efterlyste hjälp från arkitekter för att få till snyggare och mer integrerade lösningar.

Cecilia Holmström från arkitektfirman Tengbom gav flera fina exempel på snygga solcellsinstallationer. De flesta kunderna är försiktiga och vill beställa befintliga produkter, så för att driva på utvecklingen av specialiserade paneler gäller det att arbeta proaktivt, menade hon.