Cellstorlekarna blir större och större

Om utvecklingen inom solpaneler

Kommer ni ihåg den gamla goda tiden, när solpanelerna var 160x90cm stora? Those were the days! Nu är det nya tider och stordriftsfördelar dominerar – ju större desto bättre, eller? Solpaneler är som bekant uppbyggda av kvadratiska så kallade kisel-wafers (celler*). Åtminstone förr, numer delas de på hälften och ibland i ännu mindre bitar innan de sätts samman till en solpanel, men i grund och botten är en kvadratisk wafer basen.

 

På bilden ovan ser du olika wafer-storlekar. Förr var det vanligast med mindre storlekar. 2018 hade wafer-storleken M2 praktiskt taget total dominans på marknaden. Storleken på en wafer bygger på diametern på så kallade ingots. Ingots är det första steget av förädlat kisel där grundämnet, i dess naturliga form, genomgått en elintensiv förädling till cylindriska stavar, dessa stavar skivas sedan extremt tunt och genomgår nästa förädlingssteg till wafers som prepareras för att därefter ingå i framställningen av solpaneler.

Varför blir wafer-storlekarna större? Fördelarna med att göra saker i stor skala, är stordriftsfördelar för tillverkaren som får minskade styckkostnader genom större volymer och i vårt fall även större maskiner som producerar större ingots, vilket i sin tur ger en lägre styckkostnad per wafer.

 

Är det bättre med större celler? 

Förutom att större celler leder till större solpaneler som i viss mån också gör installationsprocessen mer effektiv blir då den kanske viktigaste frågan - Vilken cellstorlek ger bäst totalekonomi genom hela värdekedjan?

Vi benar ut resultaten från en ny studie genomförd av energikonsultbolaget DNV som jämfört systemkostnaderna mellan projekt utförda med M10-celler jämfört med M12-celler. Studien byggde på projekt i 3,7 MW-klassen.

 

En jämförelse av tre alternativ:

En modul typ med 72 celler, 540W, storlek M10 (182mm), en med 55 celler, 545W, storlek M12 (210mm) och ytterligare en med 60 celler, 595W, storlek M12.

 

I samtliga jämförelser visade det sig att panelen med den mindre cellstorleken (M10) var marginellt billigare än alternativet med större celler, när det kommer till totalkostnaden. 

Slutsatsen i detta fall är alltså att större inte alltid är bättre. Nyfiken på att läsa mer? Se artikel i PV Magzine 2021-10-21

 

De stora paneltillverkarna JA Solar, Jinko Solar och Longi har gjort ett gemensamt uttalande om att de ser M10-wafers som bästa alternativet. Anledningarna som de lyfter fram är bland annat att med större cellstorlekar så ökar strömmen, vilket innebär mer värmeutveckling och därmed högre risk för så kallade hot spots. 

Läs mer om deras uttalande här 

 

Text: Samar Nath

Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss. Du når oss på: 08-400 267 55 eller e-post: info(_at_)ibcsolar.se 

 

*Egentligen är den mer korrekta översättningen av wafer "obehandlad" cell", stadiet när kiseln ännu är grå och inte ännu har utseendet som vi förknippar med en solcell.