FAQ batterilager

Vi får många frågor om batterier och delar här med oss av några av de vanligaste frågorna och svaren.

Schematisk bild över en villa med solceller, hybridväxelriktare samt batteri (källa: Sungrow)

 1. Låt oss ta ett exempel från Stockhomsområdet. På villan sitter 24 st 375 W-paneler (24 st x375 W = 9000 W) och en 8 kW-växelriktare från Sungrow. Vilken batteristorlek rekommenderas? Varför?

  Vi rekommenderar som en tumregel att installera 1 kWh batteri för varje kilowatt installerad solcellseffekt. Sen kan ju förutsättningarna vara olika på grund av ojämn last, elbil, handel med el och effekt men som en tumregel rekommenderar vi 1:1 enl ovan.

  Exempel 1:  BYD 10,2 kWh
  Exempel 2:  Sungrow 9,6 kWh
   

 2. Ok, låt oss säga att batterilagret är 9.6 kWh. Om det är en solig sommardag och de boende inte använder någon el alls, hinner då batteriet att fyllas helt under dagen?

  En solelanläggning på 9 kW med en hybridväxelriktare på 8 kW enligt ovan kommer på en solig sommardag att ge 60-70 kWh så batteriet kommer att kunna fyllas många gånger om.
   

 3. Hur många dagar om året (i snitt) har man så mycket sol i Stockholm att batterilagret fylls helt under dagen?

  Ganska många dagar faktiskt. Sen är det ju individuella dagar och variationer mellan år. Se dock på grafen nedan ang solskenstid i Stockholm (källa smhi.se). Mellan april och augusti/september är det tillräckligt hög solinstrålning för att solanläggningar och batterier ska vara investerbart.

 4. När solen går ned och huset behöver mer el än solpanelerna producerar, töms då batteriet automatiskt?

  Det går att ställa in iSolarCloud-appen (för Sungrowbatterier och hybridväxelriktare) och det finns säkert andra appar för andra batterier. Du kan ställa in när batteriet ska tömmas och när det ska laddas, både del av batteriet samt vilka timmar detta ska ske.
   

 5. När batteriet töms - töms det helt eller till viss nivå?

  Detta styrs i batteriets gränssnitt och i instruktionsmanualen finns det en rekommenderad miniminivå innan batteriet behöver stöttas från elnätet. För till exempel Sungrow är tömningsgraden (Depth of Discharge) 100 procent. Även BYD-batterierna har 100 procent DoD. Andra batterier kan ha viss kapacitet kvar i batteriet, det vill säga DoD under 100 procent.
   

 6. Hur snabbt töms batteriet om jag använder max effekt?

  Ett Sungrow 9,6 kWh-batteri kan tömmas och laddas med som max 5,76 kW (30A) i normalfallet. Sedan kan det gå upp till 6,57 kW (42A) under kortare tider (10 sek). Men i normalfallet tar det lite mer än 1,5 timmar att ladda ur eller ladda batteriet vid full effekt.

  För Sungrows del är detta skalbart till större batterier, till exempel kan ett 16 kWh-batteri ha en maxeffekt på 10,95 kW, det vill säga cirka 1,5 timme även här.
   

 7. Hur snabbt fyller jag batteriet nattetid, om elen kommer från nätet?

  Det beror på inkommande säkring samt storlek på batteriet. Är inte säkringen begränsande så fylls det på i samma takt som det töms. Se frågan ovan. 
   

 8. Är det kunden själv som reglerar/styr detta eller är det inbyggt i systemet att batteriet inte töms helt?

  Detta styrs i batteriets gränssnitt och i instruktionsmanualen finns det en rekommenderad miniminivå innan batteriet behöver stöttas från elnätet.
   

 9. Hur hanterar jag batteriet? Har det en egen app? Eller görs det via växelriktaren?

  Sungrow har sin app iSolarCloud som hanterar både växelriktare och batteri. BYD har appen Be Connect 2.0 som enbart hanterar batteriet. Beroende på vilken växelriktare som används ihop med BYD krävs en särskild app för växelriktaren.
   

 10. Hur mycket tid tar detta? Är detta svårt?

  Inte svårare än att programmera en video förr, eller jo det är mycket enklare ;) Däremot är ju seden frågan hur aktiv kunden vill vara för att dagligen justera för olika laster respektive olika elpriser timme för timme? En annan variant är att sälja av batterikapaciteten till en extern aktör för en fast månadshyra.
   

 11. Om jag till exempel vill fylla på batteriet från kl 24.00 med billig nattel, hur gör jag?

  Du kan ställa in när batteriet ska tömmas och när det ska laddas, både del av batteriet samt vilka timmar detta ska ske.
   

 12. Om statistik visar att elpriset börjar gå upp kl 5.00. Kan jag programmera att batteriet börjar användas kl 6.00?

  Det går att göra. Både du som installatör och kunden själv kan ställa in när batteriet ska tömmas och när det ska laddas.
   

 13. Vad är fördelarna med att Sungrow växleriktare tillsammans med Sungrows batterilager?

  Kunden får ett gränssnitt istället för två. Det är oftast alltid lättare att arbeta med produkterna när de kommer från samma tillverkare. Sungrow har också en mångårig erfarenhet av att erbjuda både växelriktare och batterilösning i eget namn.
   

 14. På en villa - hur stor del av solelen som produceras är överproduktion? Finns det statistik på detta?

  Det är en omöjlig fråga att svara exakt på. Det har ju helt med förhållandet mellan årligt behov kontra årlig produktion. När vi gör projekteringar i vårt verktyg PV Manager kan vi se att en vanlig villa med en cirka 10 kW solcellsanläggning endast använder cirka 50 procent av produktionen inom fastigheten. Med ett batteri på cirka 10 kWh tillkopplat ökar denna del till cirka 70 procent.
   

 15. Hybridinverter och batterilager innebär en merkostnad. Kan jag räkna fram återbetalningstiden? Om vi antar att överproduktionen är 50 procent och kunden använder batteriet aktivt året om och laddar billig el på natten etcetera.

  Detta är en extremt komplex fråga med många variabler. Elpris, effekttaxa, nätnytta och ersättning för detta, elbil, prisskillnad mellan elpris timme för timme över dygnet och möjlighet (om det är tillåtet eller inte) att köpa billigt och sälja dyrt. I dagsläget i Sverige, med 50 procent batteristöd (via grönt avdrag), är det en mycket bra framtidsinvestering men att det kräver att kunden engagerar sig för att lyckas tillgodoräkna sig alla fördelarna som batteriet kan ge. Det finns några aktörer som sköter tjänsterna kring nätnytta och delar ut en ersättning för detta till batteriägaren, detta bidrar givetvis extra till att korta återbetalningstiden.

  Vi försöker oss ändå på ett grovt räkneexempel: Om du har ett 10 kWh-batteri och laddar/laddar ur detta två gånger varje dygn och gör en insparning på 2 kr/kWh så tjänar du 40 kr/dygn. Kan du hålla uppe denna intjäning dag efter dag så tjänar du cirka 14 600 kr/år. Det är dock antagligen omöjligt att hålla denna nivå främst pga av elprisets svängningar över året men det kan ju ge en fingervisning.
   

 16. Om jag inte vill hantera batteriet själv, finns det något företag som kan erbjuda mig dessa tjänster?

  Ja, bland annat CheckWatt.
   

 17. Kan man placera batteriet både inom- och utomhus?

  Det viktigaste är att batteriet står frostfritt och att du som installatör läst och förstått installations- och driftmanualen. Det går att ordna med frostfritt i ett utomhusförråd om man bygger in en frostvakt som säkerställer en minimumtemperatur.
   

 18. Hur nära växelriktaren måste batteriet vara? Hurdana kablar följer med i leveransen?

  Förlusterna är relativ kabellängden och kan naturligtvis kompenseras med tjockare kabel. Anlita en kvalificerad elektriker så kan ni dimensionera kablarna beroende på önskat avstånd mellan växelriktare och batteri.
   

 19. Finns det någon brandrisk att placera batterilaget inomhus? Måste jag informera försäkringsbolaget?

  Där är ingen skillnad mellan de olika märkena som IBC SOLAR säljer utan alla är utrustade med ett integrerat säkerhetssystem, BMS (Battery Management System). Detta kontrollsystem kontrollerar ampere och temperatur löpande på cellnivå och stänger ner hela batteriet så fort det ger ett felvärde. 

  Batteriet kommer dock att börja brinna om det befinner sig i en övertänd lokal, men att batteriet i sig ska starta en brand är väldigt liten risk. Som jämförelse så kör vi runt i elbilar som har en liknande batteriuppbyggnad och det är väldigt ovanligt att batteriet i en elbil startar en brand.
   

 20. Producerar batterilagret värme? Ljud?

  De producerar lite värme men inget ljud.
   

 21. Om jag placerar batteriet utomhus, måste det vara skyddat?

  Dagens batterier tål att stå ute då de oftast är IP55-klassade. Dock bör du skydda dem mot direkt solljus och kraftigt regn och dylikt. Det viktigaste är att batteriet står frostfritt och att du som installatör läst och förstått installations- och driftmanualen.
   

 22. Hur många minusgrader tolererar ett batterilager?

  BYD:s och Sungrows batterier har ett temperaturintervall för operativ drift på -10 till +50 grader C.
   

 23. Fungerar batteriet mindre effektivt om det placeras utomhus och det är minusgrader?

  Ja, något sämre effekt kan man tänka sig vid ytterligheterna i temperaturskalan.
   

Läs mer om batterilager här