Grönt avdrag ännu bättre

Positivt besked från Skatteverket gör det gröna avdraget ännu enklare!

 

Skatteverket godkänner en schablon för de kostnader som inte är avdragsgilla i det gröna avdraget - projektering, resor och frakt. Dessa kostnader beräknas till tre procent av totalkostnaden för en villainstallation. Det innebär att det gröna avdraget i praktiken blir 14,55 procent. Samma schablon kan användas för lagring och laddning, vilket gör att 48,5 procent av totalkostnaden för dessa installationer ges som grönt avdrag. För villaägarna innebär det att det blir lätt att jämföra erbjudanden från olika solelinstallatörer, av totalkostnaden kommer det alltid bli ett grönt avdrag på fakturan på 14,55 procent.

Det är vår branschorganisationen Svensk Solenergi som legat på och tagit fram förslag till schablonen. Skatteverket har publicerat följande ställningstagande: Läs mer på Skatteverket
 

Vad är grönt avdrag?

Vid installation av grön teknik kan du som privatperson få skatteavdrag. Det gäller installation av solcellsanläggning, lagring av egenproducerad el och laddplats för elbil. Skatteavdraget fungerar som rot och rut. För grön teknik är avdraget högst 50 000 kr person och år. Det gröna avdraget infördes den 1 januari 2021.

Läs mer om installation av grön teknik på Skatteverket