Grönt avdrag för villaägare 2021

Grönt avdrag införs den 1 januari 2021 för villaägare

Regeringens budgetproposition, som kom i slutet av september, innehåller det färdiga lagförslaget om det nya gröna avdraget. Lagförslaget har granskats av lagrådet och nu återstår bara det formella beslutet i riksdagen i december. Det är en mycket bra ersättning till dagens solcellsstöd för villaägare. Med ett grönt avdrag slipper den som är villaägare att göra en speciell ansökan, som har en normal kötid på ca ett år. Man slipper dessutom osäkerheten om att få stödet och vilken nivå det kommer att vara på.

Det nya avdraget gäller för installationer som genomförs och betalas efter den 1 januari 2021. Solelkommissionen och Svensk Solenergi har varit tydliga med att man önskat att det gröna avdraget även ska gälla för installationer som genomförs hösten 2020, eftersom solcellsstödet för 2020 är slut. Men här har regeringen inte lyssnat. Det är däremot deras bedömning att det är helt ok att teckna avtal om installationer under hösten, bara installation och betalning genomförs 2021.

Det gröna avdraget kommer att hanteras som dagens rot- och rutavdrag, vilket gör att kunden får avdraget direkt på sin faktura. Stödet blir 15 procent av kostnaden för material och installationsarbete. I propositionen framgår det att kostnader för resor och utrustning inte ger rätt till stöd, medans det tydligt framgår att vinstpålägg ingår. Det innebär att kostnaden för material och arbete inkl vinstpålägg måste framgå på fakturan även om priset sammanställts till en totalsumma. 

Viktiga punkter:

  • Investeringsstödet har bara gett möjlighet till bidrag en gång. Många villaägare vill bygga ut sina system efter några år, komplettera på garaget när man köper elbil, sätta upp på nya Attefallshuset etc. Med det gröna avdraget går det att göra avdrag för solceller flera gånger vilket är utmärkt.
  • Det gröna avdraget omfattar även lagring och elbilsladdning och är 50 procent för totalkostnaden för material och arbete.
  • Det gröna avdraget gäller även solvärme om det installeras samtidigt som solceller och att solelproduktionen uppgår till minst 20 procent av systemets årliga energiproduktion.
  • Det framgår tydligt i lagförslaget att nybyggda hus omfattas av det gröna avdraget.
  • Rätten att få avdrag på sina föräldrars hus, såsom för rot och rut, föreslås gälla även för solceller, batterilagring och laddning.
  • Spännande är att även markanläggningar omfattas. På tomtmark som är avsedd för småhus kan man bygga en mindre solelpark och erhålla stöd.
  • Stödtaket på 50 000 kr innebär solelanläggningar för max 330 000 kr.