Hög efterfrågan parkerar solpanelpriserna 2021

Den globala efterfrågan kommer att fortsätta öka under året och överstiga tillgången på solpaneler under årets andra halvår. Därmed är vår prognos att den nu uppnådda höga prisnivån kommer hålla i sig hela året.

Hög efterfrågan parkerar solpanelpriserna 2021

Överproduktion jämfört med realiserad efterfrågan, gjorde att de globala solpanelpriserna nådde en bottennotering i augusti 2020. När vi nu kliver in i ett nytt år råder helt motsatta förhållanden. Kina har i sin nya femårsplan beslutat om ambitiösa mål för förnybar energi, vilket över en natt gjorde att utbudet av solpaneler plötsligt är lägre än efterfrågan. Dessutom har råvarorna på bland annat glas och silver blivit dyrare. Vid ingången av februari 2021 har priserna på moduler höjts med cirka 15 procent, tillbaka till nivåer vi hade i december 2019. Den globala efterfrågan kommer att fortsätta öka under året och överstiga tillgången på solceller under årets andra halvår. Det här innebär att prognosen för årets förväntade produktivitetsvinster inte kommer att slå igenom i prisbilden. Därmed är vår prognos att den nu uppnådda höga prisnivån kommer hålla i sig hela året.

Även med dagens högre solpanelpriser är avkastningen bättre på solelanläggningar än på fastigheter. På IBC SOLAR jobbar vi kontinuerligt med tillverkarna för att säkerställa rätt kvalitet och sortiment. Vi har marknadens bredaste sortiment på batterier och under de närmaste veckorna kommer vi att lansera vår nya PV Manager där projektering av solelanläggningar med batterier är inbyggt, förutom alla andra funktioner såklart. Säger Samar Nath, försäljningschef på IBC SOLAR.

 

Om IBC SOLAR

IBC SOLAR med fyra decennier i solelbranschen, har ett komplett erbjudande för solelinstallatören. Ett och samma verktyg för alla steg i solaffären (design, offerering, prissättning, lastberäkning, montageritningar och ekonomiska kalkyler – här ingår även batteridesign), ett brett utbud av batterier, e-mobility och självklart våra egna solpaneler och montagesystem.

Text: Samar Nath, Samar.nath(_at_)ibcsolar.se