Högsta elpriset på fem år i april

Elpriset har stigit de senaste åren och i år blev det riktigt dyrt i april. Grossistpriset på el i Norden blev 43 öre. Det gör att värdet på egenproducerad solel är minst 10 öre högre än de flesta räknar med när de investerar i solel. Det höga elpriset beror delvis på vädret, men även på att elpriserna långsiktigt är på väg upp i Norden och i våra grannländer för att kol och utsläppsrätter blir dyrare. Vår enkla slutsats på IBC SOLAR är att stigande elpriser på sikt blir en faktor som driver på utbyggnaden av kundägd solel.