Hyllorna är fulla av JA Solar 395 Black

Visste du att JA Solar är en av världens fem största tillverkare av solpaneler? JA Solar har sedan flera år tillbaka varit en ”top performer” i PVEL och DNV-GLs PV Module relability scorecard test vilket bevisar den toppkvalitet som JA Solar står för. JA Solar klassas självklart som Tier1-tillverkare av Bloomberg vilket visar på god ekonomi och processer för styrnings samt utveckling. För dig som är intresserad av uppföljning och livscykelanalyser finns tredjeparts Environmental Product Declarations, eller förkortat EPD:er för alla JA Solars paneler och företaget som helhet. 

Just nu har vi god tillgång på helsvarta JA Solar 395 Black.

Läs mer om panelen i databladet och beställ via vår webshop.