IBC SOLAR går med i FNs Global Compact

Engagemang i hållbart företagande

Bad Staffelstein / Tyskland, 26 oktober, 2017 – IBC SOLAR AG är sedan augusti 2017 medlem av FNs Global Compact (UNGC), det största internationella initiativet för ansvarsfullt företagande, samlar det 12,000 företag, organisationer och offentliga institutioner i 170 länder. Genom medlemskapet I UNGC, ansluter sig IBC SOLAR till visionen om företagande och en världsekonomi som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Udo Möhrstedt, IBC SOLARs grundare och VD säger: “Tre av de tio principerna UNGC täcker in rör miljö- och klimataspekter. Som solenergiföretag är vi redan en del i den utvecklingen, då vi promotar miljövänlig teknik och gröna affärsmodeller. Genom vårt deltagande i UNGC tydliggör vi vårt engagemang i att vår verksamhet ska bidra positivt i de här avseendena genom hela värdekedjan.”

IBC SOLAR är sedan 2012 certifierat enligt kvalitetsledningsstandarden ISO9001, miljöledningsstandarden ISO14001 samt BS/OHSAS18001 som är en ledningsstandard för arbetsmiljö. IBC SOLAR jobbar systematiskt med förbättringar på dessa områden och ställer krav på sina leverantörer. I och med UNGC-medlemskapet förbinder sig IBC SOLAR till ytterligare minskningar av sina koldioxidutsläpp.

SOm UNGC-medlem åtar sig IBC SOLAR at rapportera sitt arbete med införandet av de tio principerna liksom aktiviteter som syftar till hållbar utvecklingen i en så kallad ”Communication on Progress” (COP) som publiceras på UNGCs hemsida.