Klimatbonusen för nollutsläppsfordon höjs från den 1 april 2021

Ett nytt beslut har fattats, och nya regler för nollutsläppsfordon börjar att gälla från och med den 1 april i år.

Något viktigt att belysa är de nya reglerna som började gälla från och med den 1 april i år. De nya reglerna innebär en förhöjd klimatbonus för nollutsläppsfordon. Beslutet har fattats genom en enad uppgörelse mellan Centerpartiet och Liberalerna.

Med anledning till att påskynda målet i att uppnå en fossilfri infrastruktur, samt med förhoppningen att förstärka miljöstyrningen har regeringen beslutat nya regler kring klimatbonusen. Klimatbonusen har från och med 1 april höjts från 60 000 kronor till 70 000 kronor. Regeländringarna innebär även en hårdare gräns för hur mycket koldioxid per kilometer en klimatbonusbil får släppa ut. 
 

För mer information och för att läsa mer om detta, följ dessa länkar till regeringens hemsida här, samt till transportstyrelsen här.