Kraftigt stöd till solel, batterier och laddstolpar

Hur var det nu med stödet för solceller, batterier och laddstationer? Vi ger dig sammanfattningen.

I regeringens budget för 2020 ingick 500 miljoner kronor extra till investeringsstödet för solceller redan 2019, vilket gör att budgeten för i år är totalt 1,2 miljarder. Det innebär att en stor del av de som sökt stöd under 2019 nu kan få beslut mycket snabbare än väntat. För 2020 anslås 835 miljoner kronor och vår bedömning är att det också kommer extra pengar i vårändringsbudgeten 2020 om intresset för solceller fortsätter att öka. Stödet utgår med 20 procent, precis som tidigare. Från och med 1 januari 2021 planeras att stödet till villaägare flyttas över till en SolRot, som gör att villaägare får det som ett avdrag på fakturan istället för att behöva stå i kö.

De nya pengarna innebär att det är viktigt att fortsätta söka stöd för de anläggningar som man planerar att bygga 2020. Tänk också på att stödet även inkluderar lokal lagring av el. Det betyder att du som installerar batterier samtidigt med solceller kan få stöd även för batterierna. Att kombinera solceller och batterilagring på större fastigheter ger ett antal fördelar, både för att öka egenanvändningen av solelen och för att hantera elnätsbolagens effektavgifter för den el du köper.

Även klimatklivet, som ger stöd till laddstolpar, får en kraftigt ökad budget för 2020. Publika laddstationer får 50 procent av investeringskostnaden och laddstolpar vid flerbostadshus och personalparkeringar får 50 procent, men maximalt 15 000 kr per laddstolpe.