Nya regler börjar gälla 1 juli

Har du koll på ändringarna i ellagen?

Den 1 juli 2022 genomförs några efterlängtade regeländringar.

 

Fritt fram att maxa villataket med solpaneler!

Definitionen av mikroproducent ändras vilket innebär att villaägare kan sälja mer el än de köper per år utan att behöva betala en avgift till nätföretaget.

Följande gäller för att solcellsägare ska slippa betala avgift för att mata in el till elnätet:

  • Elabonnemanget ska vara max 63 A
  • Inmatad effekt till elnätet ska vara max 43,5 kW

 

Nya krav på rutiner hos elnätsföretagen

Elnätsföretagen ska ha standardiserade rutiner för anslutning av elproduktionsanläggningar och energilager ska inkluderas i dessa. Rutinerna ska också säkerställa en snabb och enkel anslutning.

 

Nej från nätägaren måste meddelas inom en månad

Nytt är också att nätföretag endast får neka anslutning av små produktionsanläggningar, på max 43,5 kW, om de meddelar nekandet inom en månad från föranmälan. Detta berör kunder som vill utöka sin säkringsstorlek, skaffa en produktionssäkring eller har en säkringsstorlek högre än 63 A. 

För mikroproducenter som vill ansluta en anläggning inom befintlig säkringsstorlek har nätägaren även fortsättningsvis skyldighet att ansluta produktionsanläggningen.

 

Nyfiken på att veta mer? Läs sammanställningen som vår branschorganisation Svensk Solenergi gjort