Pressmeddelande: IBC SOLAR i samarbete med Ahlsell

Svensk solel fyrdubblas till år 2023.

Den svenska solelmarknaden har växt med över 50 procent per år de senaste åren och Energimyndighetens senaste kortsiktsprognos visar att total installerad solel kommer att fyrfaldigas till år 2023. Det innebär en försäljning på tio miljarder kronor i grossistledet under fyra år. Den tekniska distributören Ahlsell har därför slutit samarbetsavtal med solelgrossisten IBC SOLAR för att kunna erbjuda kompletta solelsystem till sina kunder över hela Sverige.

Solelmarknaden i Sverige växer rekordsnabbt och en ny bransch skapas. Idag finns det över 400 företag som installerar solceller och antalet växer varje månad. IBC SOLAR har sin bakgrund i Tyskland och etablerades redan 1982. Sedan två år finns IBC SOLAR:s kvalitetssäkrade produkter tillgängligt för svenska elinstallatörer. Genom samarbetet med Ahlsell, med deras starka närvaro och relationer i marknaden samt ett centrallager och över 120 lokalt anpassade butiker från norr till söder, underlättas nu köpprocessen för elinstallatörer som vill erbjuda solel.


- Solelbranschen växer kraftigt. Tillsammans med enkla stödsystem som villaägare är väl förtrogna med är vi övertygade om att intresset kommer att fortsätta att öka. Att producera egen solel är smidigt sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle och sänka sina elkostnader. Vi är glada att kunna förenkla det ytterligare, genom att solceller nu finns tillgängligt hos Ahlsell, säger Axel Alm, vd på IBC SOLAR.


Regeringen har tagit fram ett förslag till grönt avdrag som ska börja gälla den 1 januari 2021. Det nya stödet ersätter solcellsstödet för villaägare och kommer att fungera som ROT-avdraget, där avdraget görs direkt av installatören. Det kommer också finnas möjlighet att bygga ut sin solelanläggning eftersom det gröna avdraget precis som ROT, kopplat till person och år.


- Vi ser ett starkt ökande intresse för solel från våra kunder, som kommer öka ytterligare när det gröna avdraget införs. IBC SOLAR är en erfaren och trygg partner som ligger i framkant. Tillsammans har vi nu ett komplett erbjudande med kvalitetssäkrade solelsystem som våra kunder kan köpa via sin vanliga säljkontakt. Det ska vara lätt att vara proffs, helt enkelt, säger Daniel Snöman, Divisionschef EL, på Ahlsell.

Kontakt
Axel Alm, vd IBC SOLAR och Solkompaniet, 076-853 58 79, axel.alm@ibcsolar.se

Daniel Snöman, Divisionschef EL, 08-685 59 48, daniel.snoman@ahlsell.se


Om IBC SOLAR AB
Svensk solelgrossist som erbjuder kvalitetssäkrade produkter. IBC SOLAR Sverige är ett samarbete mellan tyska IBC SOLAR AG och Solkompaniet, som har installerat över 200 000 solceller från IBC SOLAR i Sverige. IBC SOLAR AB är systemleverantör av solceller, monteringssystem och växelriktare till installatörsföretag genom PV Manager, ett smidigt designprogram för att projektera solelanläggningar | www.ibcsolar.se