Riksdagen beslutar om bygglovsbefrielse

Lagändringen om att ta bort kravet på bygglov för solceller som monteras i takets eller fasadens lutning är efterlängtad av många. Det kommer snabba upp processen, speciellt på villor, men även för en mängd andra tak. Proppen har hanterats i civilutskottet i maj och kommer beslutas i riksdagen den 13 juni för att träda ikraft den 1 augusti i år. Det fanns inga motioner i frågan som tycker annorlunda om att befria solcellerna från bygglov. Det var bara en motion som också ville att altaner skulle inkluderas.

– Altaner är ju ett annat bra sätt att ta vara på solen, men inte något som vi i Solelkommissionen har på vår agenda, säger Johan Öhnell, initiativtagare till Solelkommissionen och vd på Solkompaniet.

Läs också artikeln i Branschaktuellt “- Det här är en härlig nyhet”