Solelmarknaden i Sverige har sprängt miljardgränsen

IBC SOLAR, global solelleverantör, öppnar i Sverige

Den svenska solelmarknaden har växt med över 50 procent per år de senaste åren och passerade förra året en miljard i omsättning. Prognoserna visar en lika kraftig tillväxt de kommande åren när Sverige i stor skala börjar använda solceller på villor och andra fastigheter. Tysklands största solelleverantör startar därför försäljning i Sverige i september tillsammans med Solkompaniet, marknadsledare på solceller till företag i Sverige.

Solelmarknaden i Sverige växer rekordsnabbt och en ny bransch skapas. Idag finns det över 200 företag som installerar solceller och antalet växer med mellan fem och tio företag per månad. Huvuddelen är lokala företag som har fokus på villamarknaden och mindre solelanläggningar. I Tyskland, som har lika mycket solinstrålning som Sverige, finns det 50 gånger mer solel installerat. Omställningen till ett helt förnybart energisystem skapar därmed en ny mångmiljardmarknad!

Sverige är högintressant för installation av solpaneler. Priserna för solceller på världsmarknaden har gått ner markant de senaste åren. I Sverige har dessutom regelverket utvecklats så att hinder försvunnit, vilket verkligen satt fart på marknaden, säger Antje Anzi, Internationell försäljningschef på IBC Solar AG.

IBC Solar AG är en tysk leverantör som specialiserat sig på solceller, energilagring och elbilsladdning. Bolaget grundades 1982 och är idag verksamt på fyra kontinenter. Solkompaniet har använt IBC:s produkter sedan starten 2010 och har byggt 20 procent av den installerade effekten i större solelanläggningar i Sverige. Det nya grossistbolaget, IBC Solar AB, riktar sig till alla de lokala installatörer som bygger på villor och mindre företag. Marknadsintroduktionen görs tillsammans med Solkompaniet som kommer att stå för den svenska verksamheten. Det betyder att den kompetens som Solkompaniet samlat genom åren blir tillgänglig för IBC Solar AB:s kunder.

Under flera år har Solkompaniet följt och analyserat marknaden för solel på villor som nu växer kraftigt. Vår bedömning är att den kommer att utvecklas främst av lokala eller regionala installationsbolag, säger Johan Öhnell, vd på Solkompaniet.

Förra året växte marknaden för solel till villaägare med 60 procent och i januari 2018 höjdes investeringsstödet till villaägare kraftigt till 30 procent. Det gör att antalet villainstallationer enligt Solkompaniets prognoser beräknas öka till 10 000 under 2018.

Ett generöst bidragssystem och att bygglovskravet nyligen tagits bort för solceller som följer takets lutning gör att solel till villor kommer att ha samma utveckling som värmepumpar hade för tio år sedan, säger Axel Alm, vd för IBC Solar AB och även försäljningschef på Solkompaniet.

 

Kontakt
Antje Anzi, Internationell försäljningschef IBC Solar AG, +49 160 98922969, antje.anzi(_at_)ibc-solar.de
Johan Öhnell, vd Solkompaniet, 0708 515850, johan.ohnell(_at_)solkompaniet.se
Axel Alm, Vd IBC Solar AB, 0768 535879, axel.alm(_at_)ibcsolar.se


Om IBC Solar AB
Sveriges nya solelgrossist. Erbjuder hela IBC:s produktutbud för solceller, monteringssystem och växelriktare till svenska installatörsföretag tillsammans med PV Manager, ett smidigt designprogram för att projektera solelanläggningar.
Läs mer på www.ibcsolar.se

Om IBC Solar AG
IBC Solar är en ledande global leverantör av solceller, energilagring och elbilsladdning. Produktsortimentet omfattar solelparker och solcellsanläggningar till företag och hushåll. IBC Solar arbetar med ett nätverk av Premium Partners och stöder dem genom det egna designprogrammet PV Manager, för planering av solcellssystem.  www.ibc-solar.com

IBC Solar grundades av Udo Möhrstedt i Bad Staffelstein, Tyskland 1982, som fortfarande är ordförande i bolaget. Företaget har en internationell närvaro med regionala företag, försäljningskontor och partnerföretag i mer än 30 länder.

Om Solkompaniet
Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solceller till företag i hela Sverige. Bolaget omsätter över 100 MSEK och ägs av grundarna och ett antal externa delägare, bland annat Pär Svärdson, vd Apotea.se. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solcellsanläggningar hos större fastighetsägare. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk.  www.solkompaniet.se

Solkompaniet är också initiativtagare till Solelkommissionen, nätverket som arbetar för att solel ska få bättre förutsättningar.  www.solelkommissionen.se