Spara överskottsel i varmvatten redan på DC-sidan

Öka egenanvändningen av solel upp till 75 procent.

Historiskt har varmvatten från solen varit relativt komplicerat och underhållskrävande, i synnerhet under vinterhalvåret. Idag är det betydligt billigare att producera varmvatten med solel än med konventionella solfångare. Hushåll med nätanslutna solceller når i genomsnitt en egenanvändningsgrad på endast 30% (genomsnittshushåll med en solcellsanläggning på 5 kilowatt installerad effekt). 

Med produkter från my-PV kan egenanvändningen nå upp till 75 %. Produkterna bidrar till att reducera överskottsel som annars hade gått ut på nätet genom att värmen lagras i  tappvarmvattnet och hushållsvärmen. Intelligensen i my-PV-produkterna Power Meter, AC ELWA-E och AC-THOR styr överskottet från solcellerna och dessutom redan på likströmssidan, innan växelriktaren.

 

Nyfiken på my-PV? Logga in på IBC SOLARs webbshop