Ta emot gods rätt - kontrollera alltid innan du skriver på!

Du är ansvarig att titta på dina leveranser - vi tipsar om fyra punkter att följa

Många gör redan detta, men vi behöver påminna våra kunder om ditt ansvar att alltid kontrollera gods som levereras. Det gäller även när det är din slutkund som tar emot en leverans. Synliga transportskador ska alltid anmälas direkt till transportören på fraktsedeln i samband med mottagandet av godset. Dokumentera transportskadorna och kontakta också oss på IBC SOLAR inom sju arbetsdagar. 

Varför är det här viktigt? Jo, om du inte anmäler skadan så kan vi inte kräva ersättning från vår logistik- och speditörspartners. Vi tipsar dig därför om att:

  1. Räkna alla kollin! Se till att antal kollin som levererats stämmer med antalet på fraktsedeln.
  2. Titta på godset som levererats. Är kartonger och produkter oskadade? Titta efter vad som syns utifrån och från alla vinklar.
  3. Skriv ner eventuella synliga skador på fraktsedeln innan du låter chauffören lämna platsen – utan notering kan vi inte utkräva ersättning från speditören.
  4. Sedan har du sju dagar på dig att inspektera innehållet i alla kartongerna som levererats avseende skador och felplock. Felanmälningar som kommer in efter sju dagar kan vi inte heller utkräva ersättning för från vår logistikpartner

Hjälp oss att se till att dina leveranser blir rätt och riktiga. Hör av dig i tid om något mot förmodan blivit fel.

Jag vill rapportera in skadat gods. Hur gör jag?

För smidigaste hjälp - anmäl skadan vårt webbformulär.

 

Till supportformulär

 

Vad gäller i övrigt kring köp- och leveranser från IBC SOLAR?

Läs gärna våra allmänna villkor.