Tillfällig lösning - Sungrow batterisystem

Två versioner av batteripack.

Det gläder oss att efterfrågan är stor på batterisystem. För att kunna möta efterfrågan så har leverantören Sungrow utökat med ytterligare en tillverkare av battericeller. Nu finns det två (2) versioner av batteripack, och båda tillverkas av Sungrow. Batterierna skiljer sig endast på cellnivå, vilket betyder att samma botten, topp och separator fungerar för båda batteripacken.

 

Det här behöver du som kund veta

Detta är en temporär lösning för att möta det behov av batterisystem som råder, men det innebär också att du som kund behöver vara uppmärksam på följande. 

  • Båda versionerna går att beställa. Ni beställer version 2 via vår webbshop, och version 1 via vår kundservice. 
  • Versionerna får inte blandas i samma stapel/system. Det går däremot att seriekoppla två eller flera system med olika versioner. Detta måste tas i åtanke om ni bygger ut ert system. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med vår kundservice för mer information (uppge serienummer på befintligt system).

 

Hör av dig till våra kundrådgivare om du har frågor.

Kontakta oss