Var är min växelriktare? Var är mitt batteri?

Just nu är det många som väntar på försenade leveranser av växelriktare och batterier. Något vi djupt beklagar och gör allt i vår makt för att åtgärda.

Just nu är det många som väntar på försenade leveranser av växelriktare och batterier. Något vi djupt beklagar och gör allt i vår makt för att åtgärda.

Vad beror förseningarna på?

Det korta svaret är störningar i leveranskedjor till följd av pandemin och kriget i Ukraina. Ett lite längre svar på hur världsläget påverkar just vår bransch:

  • Enkelt uttryckt - alla vill ha solel! Enormt fokus på energifrågan och ovilja att köpa rysk gas har lett till att el- och bränslepriser rusar. Det medför i sin tur ett globalt fokusskifte till fördel för förnybara alternativ och en dramatisk ökning av efterfrågan. I längden bra för energiomställning och affär – för tillfället sämre för materialtillgång och prisläge.
     
  • Just nu lider branschen av mycket besvärliga flaskhalsar i leveranskedjor för viktiga råvaror. Ett exempel är neon som är nödvändigt i framställningen av halvledare. (https://www.rdworldonline.com/why-theres-a-neon-shortage-and-why-it-matters/ (2022-08-24).

När får du din leverans?

I dagsläget är den frågan tyvärr svårbesvarad – hur gärna vi än vill. Vi ställer samma fråga till våra tillverkare som i sin tur har svårt att planera, prognosticera och kommunicera när de inte vet hur inleverans av råmaterial och komponenter ser ut.

Vad kan du göra?

Vi hoppas och tror att läget snart förbättras. Med det sagt behöver vi nu hjälpas åt genom hela kedjan för att minska lägets negativa effekter. Vi förstår att sena leveranser försvårar fakturering och kundrelation för er. Därför uppmanar vi er att informera och ta höjd för osäkerheten i era överenskommelser med kunder. Det gör ni bäst genom villkor om löpande delfakturering och slutfakturering först när växelriktare är på plats. Så tar vi oss tillsammans förbi det här tillfälliga farthindret för vår bransch. Sedan uppmanar vi er även att fortsätta lägga in ordrar för att erhålla en köplats.

Med god förhoppning om bättre tider framöver,

Teamet på IBC SOLAR Sverige AB