Vi är anslutna till El-kretsen

El-kretsen är en organisation som är godkänd av Naturvårdsverket för att hantera en stor del av den elektriska återvinningen i Sverige. På en solcellsanläggning finns det många delar som behöver tas särskilt om hand av. Utöver att det finns kablar, växelriktare och eventuella batterilager så är det viktigt att ta hand om själva panelerna som innehåller kisel och aluminium - ämnen som återvinns. Att återvinna aluminium kväver fyra procent av den energiförbrukning som används för att framställa ny. Därför är det extremt viktigt att dessa metaller får tjäna syfte i ett annat format efter att de suttit på tak. El-kretsen samlar in avgifter för de solceller som vi tar in i Sverige som kommer användas till framtida finansiering av återvinningen. Det krävs ett system för att kunna organisera upphämtningen och hanteringen av alla de anläggningar som byggs.

 

Det installeras miljontals solceller i Sverige just nu som förväntas ha en livslängd på omkring 30 år. Det innebär att om vi inte redan nu har en plan så kommer vi i framtiden att stå inför ett stort problem när dessa anläggningar inte längre är tillräckligt effektiva. Vi betalar därför 50 öre per kilo av den totala vikten som våra solcellspaneler väger. Det är vårt ansvar när vi tar in dem i Sverige - till den grad att det är lagstiftad. Ändå är det inte alla importörer som anslutit sig ännu. 

 

Vi tar  detta på stort allvar och vill framgå med gott exempel. Under 2020 har det satts upp ca 100 000 IBC SOLAR-paneler som tillsammans väger runt 2000 ton. De solelanläggningar som är byggda med våra paneler kommer i framtiden att samlas in och tas tillvara på. Vi tror på kvalitet i alla led och vi tar vårt ansvar.