Vi tar ansvar och betalar återvinningsavgiften

Miljöavgift eller återvinningsavgift, olika namn på samma sak. En returfond för solelprodukter helt enkelt.

Den som sätter elutrustning på den svenska marknaden definieras som producent och har ett producentansvar. Bland annat innebär det ett ansvar för att ta hand om utrustningen när den blir avfall.”
- Naturvårdsverket


Sedan vi startade vår verksamhet i Sverige 2018 har vi varit drivande för att höja den lägsta nivån. Vi är inte nöjda förrän solelinvesteringar håller lika länge eller längre på tak än vad de håller i sina garantidokument, det vill säga minst 25 år, helst 40! För att komma hit måste vi ta ansvar och dela med oss av vår kunskap.

I år fyller IBC SOLAR 40 år! Tänk vad många misstag vi hunnit med. Vi vill hjälpa våra kollegor i branschen att inte gå i samma fällor, att välja material som håller, bygga så det håller utan tak som läcker eller tar skada och givetvis tar vi även ansvar vid ’end of life’ hos våra produkter genom att betala återvinningsavgiften som för solpaneler ligger på 50 öre per kg.

Ja, du läste rätt, 50 öre per kg för solpaneler… liten summa kan tyckas, men det blir pengar till slut. Och många kg produkter blir miljoner i återvinningsavgifter för oss på ett år. Vi ser dock att det fortfarande finns ett stort mörkertal när det gäller ansvar i återvinningsfrågan i vår bransch. 

Det här ansvaret gäller alla som tar in elmaterial till den svenska marknaden oavsett om det är en liten installatör som direktimporterar en container per år eller om det är en stor grossist som tar in hundratals containrar med elmaterial. Alla ska ta sitt ansvar och anmäla sig till Naturvårdsverket via en tjänsteleverantör så som El-Kretsen.

 

Vad gör El-Kretsen?

El-Kretsen är en organisation som är godkänd av Naturvårdsverket för att hantera en stor del av den elektriska återvinningen i Sverige. På en solcellsanläggning finns det många delar som behöver tas omhand. Utöver att det finns kablar, växelriktare och eventuella batterilager så är det viktigt att ta hand om själva panelerna som innehåller kisel och aluminium - ämnen som återvinns.

Att återvinna aluminium kväver fyra procent av den energiförbrukning som används för att framställa ny. Därför är det extremt viktigt att dessa metaller får tjäna syfte i ett annat format efter att de suttit på tak. El-Kretsen samlar in avgifter för de solceller och kringprodukter som vi tar in i Sverige och samlar pengarna för att möjliggöra en framtida finansiering av återvinningen. Det krävs ett system för att kunna organisera upphämtningen och hanteringen av alla de anläggningar som byggs.