IBC SOLAR deltar i nytt forum från Svensk Solenergi

Tre frågor till vår kollega Mattias Westerberg, Produkt- och Inköpschef, Energilager, Växelriktare, som sitter i Energilagringsrådet för IBC SOLARs räkning.

Vad är Energilagringsrådet?  

– Rådet är ett initiativ från branschföreningen Svensk Solenergi och består i dagsläget av ett tiotal av deras medlemsföretag. Möjligheten att lagra energi är jätteviktig för ett förnybart elsystem, men marknaden är väldigt ny! Det finns kunskapsluckor och utmaningar i allt från tillverkare och nätägare till installatörer och privatpersoner. Därför behöver vi i rådet samarbeta för att rätt krav ska finnas på alla nivåer.  

Varför är IBC SOLAR med?  

– Vi vill förenkla arbetet för alla parter och kunna ge dem ordentliga riktlinjer, inte bara rekommendationer. Hur gör man egentligen när man föranmäler ett energilagersystem? Eller hur fungerar de olika stödtjänsterna? Här finns det mycket som kan bli tydligare. Tillsammans med vårt koncernbolag Solkompaniet vill vi påverka vad Energilagringsrådet ska jobba med och hur.  

Vad vill rådet uppnå på sikt?  

– Fokus ligger på att förenkla arbetet med energilagring så att solkraften kan växa. Det gör vi genom att dela kunskap med varandra i rådet och agera som en gemensam röst, för att bilda opinion och påverka politiska beslut.
 

Den här nyheten är ett utdrag från IBC SOLARs nyhetsbrev i mars 2023. Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Klicka här för att fylla i dina uppgifter, och kryssa i rutan för nyhetsbrevet.